Kategori: Abonnementsavtale

Dersom du har behov for jevnlig bistand med dedikerte oppgaver, kan en abonnementsavtale være interessant. Hvis du regelmessig trenger nytt og relevant innhold for eksempel til en blogg, vil en fastsatt pris i forhold til antall innlegg levert per måned gi en forutsigbar pris.

  • Abonnementsavtale

    I et tradisjonelt konsulentoppdrag avhenger prisen ofte av tidsbruk. Med et abonnement kan prisen fastsettes i forhold til antall leverte oppgaver. En abonnementstjeneste vil gi deg jevnlig hjelp med dedikerte oppgaver til en forutsigbar pris.

    Les mer…