Arbeidserfaring

Til sammen har jeg mer enn 30 års arbeidserfaring fra produksjons-, nettverks- og gründerbedrifter innen salg, innkjøp, kundeservice og kommunikasjon.

Jeg har blant annet jobbet som salgskonsulent, webredaktør og webmaster.

Webredaktør

Jeg skrev blant annet tekster til nettsider, blogg og nyhetsbrev. Og redigerte bilder som ble tilpasset til ulike kanaler.

Noen oppgaver var å skrive og publisere artikler på intranett og eksternt nettsted samt bistå med artikler til internavis. Og vedlikehold og organisering av innhold, oversette kortere tekster fra norsk til engelsk samt utarbeide og distribuere nyhetsbrev.

En annen oppgave var bilderedigering med utvikling av grafisk underlag til nyhetsbrev, blogg og forum.

Etter mer enn 20 års utvikling av visuelt og tekstbasert innhold, har jeg fått verdifull erfaring i å finne og formidle de gode historiene.

Innhold

Innholdsansvarlig

Som in-house webredaktør og webmaster var jeg ansvarlig for organisering, publisering og vedlikehold av innhold.

Med mye innhold, mange innholdseiere og ulike kundegrupper, var organisering og vedlikehold av innholdet en viktig oppgave som fulgte meg i begge in-house rollene. Både for innhold på intranett, eksternt nettsted, blogger, infoskjemløsning og multimedia arkiv.

Rollene innebar også klargjøring og publisering av eget og andres innhold på konsernets og avdelingens plattformer. Deler av innholdet ble tilpasset og distribuert på andre plattformer som Mynewsdesk, Facebook, LinkedIN og Instagram.

Analysere

Ansvar for flere plattformer

Som webmaster var jeg blant annet ansvarlig for drift og administrasjon av kommunikasjonsavdelingens ulike plattformer som intranett, eksternt nettsted, SharePoint, blogger og sosiale mediekanaler.

Foruten å sette opp nye kanaler, medførte rollen planlegging og justering av struktur/navigasjon i tråd med organisasjonens endrede behov. Og software oppdateringer, administrasjon av

brukertilganger, brukersupport og brukerinnspill mht. videreutvikling. Samt planlegging, implementering og utrulling av oppdateringer og nye tjenester.

Publisering - plattformer

Kommunikasjon

I 19 år jobbet jeg på kommunikasjon, på en relativt liten avdeling. Dette ga meg anledning til å bidra med andre oppgaver – også innen markedskommunikasjon.

Opprinnelig brukte jeg Photoshop for å optimalisere bilder for nettet. Men det utviklet seg til å inkludere grafisk design for tradisjonelle medier som annonser, roll-ups og messevegger.

Jeg utviklet maler til blant annet PowerPoint, Outlook, Word og infoskjermer. Og jobbet med å skape og videreutvikle presentasjoner. De siste årene ble videoredigering lagt til oppgavelisten min.

Kommunikasjon

Internkurs

I løpet av mine 11 år som webmaster skapte jeg og holdt internkurs (på norsk og engelsk) for innholdseiere fordelt på seks lokasjoner. Det var viktig å bistå innholdeierne slik at de kunne håndtere eget innhold på de tre plattformene intranett, eksternt nettsted og infoskjermer.

Kurs

Prosjektansvar

I løpet av 19 år på kommunikasjon, deltok jeg i mange prosjekt og hadde blant annet ansvar for:

Implementering og utrulling av nye tjenester/funksjonalitet på det norske intranettet og eksternt nettsted.

Utvikling av intern prosjektmodell fra tekstbasert versjon til en interaktiv løsning med infografikk i kombinasjon med tekst.

Forespørsel/tilbud, internfinansiering og implementering av felles infoskjermløsning (digital signage) på seks lokasjoner. Deretter internopplæring og driftansvar for løsningen i samarbeid med leverandøren.

KL ikoner prosjektleder

Kunde- og salgskonsulent

En naturlig del av mine roller som webredaktør og webmaster i en bedrift med 1.600 ansatte, var å supportere mange forskjellige internkunder.

Når jeg jobbet med marked- og ekstern kommunikasjon, bisto jeg med løsninger for salg- og markedsavdelingene. Når oppgaven dreide seg om intern kommunikasjon, var det hovedsakelig personer fra HR, stabsfunksjoner og forskjellige ledergrupper som skulle supporteres.

Fra tidligere stillinger har jeg erfaring fra salg og kundeservice med oppgaver som ordre- og fakturaregistrering, telefonsupport av norske og utenlandske kunder, oppfølging av forhandlernett i Norge samt oppfølging av utenlandske leverandører.

Salg