Fritidsaktiviteter

Mine fritidsaktiviteter fordeles mellom min interesse for hunder og nye digitale teknologier, styreverv og mine musikalske hobbyer.

Musikk

Jeg begynte å spille klarinett i skolekorps, var med i regionskorps og fortsatte deretter i studentorkester samt ulike voksenkorps. Jeg hadde noen års pause da mine to gutter var små, og har sammenlagt spilt klarinett i mer enn førti år. Siden 2011 har jeg vært en del av klarinettrekka i Oppegård janitsjar.

Våren 2023 deltok jeg i Rocke-Revyen som skuespiller og sanger. Det var utrolig gøy med en annen musikalsk utfordring, så du finner meg i ensemblet igjen til høsten når neste versjon av Rocke-Revyen arrangeres i Kolben kulturhus.

Musikalske hobbier er en viktig fritidsaktivitet for Kristina

Foruten å steppe inn når min bror har behov for en ekstra korstemme på en av singlene han spiller inn, bistår jeg ham med digitale oppgaver til musikkprosjektet «Stream of Self».

Belgisk fårehund

Jeg har vært så heldig å ha verdens beste to hunder av rasen Belgisk fårehund – hhv. Tervuren og Groenendael (t.h.). De årene jeg fikk dele med dem, tilbragte jeg mange timer i skogen og trente bla. på søk og spor foruten de vanlige turene. For tiden er jeg hundefri, og er foreløpig fornøyd med å låne hunder av familie og venner av og til.

Hund er fortsatt en del av Kristinas fritidsaktiviteter selv om hun for tiden er hundefri.

Nye digitale teknologier

I desember 2019 ble Stortingsmelding «Digital transformasjon og utviklingspolitikken» (Meld. St. 11) godkjent i statsråd (Regjeringen Solberg). Vanligvis leser jeg ikke Stortingsmeldinger, så hvorfor jeg valgte å lese litt i akkurat denne forblir en liten gåte…
Det som fanget oppmerksomheten min, var følgende utdrag:

Digital transformasjon handler om endringer som er så fundamentale at de forandrer hele samfunn og forretningsmodeller.

Det påvirker folks hverdag, endrer vår måte å kommunisere, arbeide og samhandle med hverandre på, og muliggjør at bedrifter utvikler helt nye tjenester.

Meld. St. 11

Ifølge Stortingsmeldingen vil digitale plattformer som søkemotorer, sosiale medier, e-handelsplattformer og betalingsplattformer være viktige for næringslivet også fremover.
I tillegg gjør flere nye digitale teknologier det mulig for store databasesystemer og datanettverk å bevege seg fra en sentralisert kontrollenhet til desentraliserte løsninger basert på spredt ansvar, verifikasjon og kontroll.

Dette vekket mange spørsmål hos meg, som for eksempel: Hva betyr dette i praksis? Hvordan vil det påvirke enkeltpersoner, næringslivet og mitt mangeårige interesseområde – internett og nettsteder? Det skjer utrolig mye på kort tid innen ulike områder, så nå er mitt primære fokus:
«Hvilke nye muligheter kan oppstå for små- og mellomstore bedrifter ved å kombinere programvare med åpen kildekode (open source) eller freeware med blokkjedeteknologi og desentralisert finans (DeFi)?»

Tillitsverv

Tillitsverv

For tiden er jeg styremedlem og leder av programutvalget i Oppegård janitsjar samt styreleder i boligsameiet Holbergsvei 1.