Personlighet

Jeg vil beskrive min personlighet som positiv, nysgjerrig, løsningsorientert og sosial. Selv om jeg trives med å jobbe selvstendig, verdsetter jeg også samarbeid og fellesskap. Jeg er i stand til å finne kreative løsninger også i pressede perioder, og setter meg raskt inn i nye systemer og oppgaver.

Finner alltid en grunn til å smile

Ifølge NERIS® personlighetstest tilhører jeg gruppen diplomat med personlighetstypen selvsikker forkjemper (Assertive Campaigner). Personer med denne personlighetstypen beskrives som entusiastiske, kreative og sosialt frie sjeler som alltid finner en grunn til å smile.

Kristinas personlighetstype, rolle og strategi er: selvsikker forkjemper, diplomat og "people mastery".

NERIS® personlighetstest

Jeg har tatt NERIS®-testen årlig siden 2020, og prosenttallene har variert litt. Likevel er personlighetstype, rolle og strategi de samme: selvsikker forkjemper, diplomat og «people mastery». Selv om jeg tar resultatene fra en personlighetstest med en klype salt, kan jeg kjenne meg igjen i flere av karakteristikkene.

Campaigner

Om NERIS®-modellen

Personlighet defineres ut ifra en kombinasjon av fem aspekter:

  • Sinn (mind) – hvordan vi samhandler med omgivelsene våre. Innadvendt vs utadvendt. (Introverted vs extraverted)
  • Energi (energy) – hvordan vi ser verden og behandler informasjon. Intuitiv vs realistisk. (Intuitive vs observant)
  • Natur (nature) – hvordan vi tar beslutninger og takler følelser. Logikkfokusert vs prinsippfokusert. (Thinking vs feeling)
  • Taktikk (tactics)- gjenspeiler vår tilnærming til arbeid, planlegging og beslutningstaking. Planleggende vs søkende. (Judging vs prospecting)
  • Identitet (identity) – dette aspektet underbygger alle de andre, og viser hvor sikre vi er på våre evner og beslutninger. Selvsikker vs forsiktig. (Assertive vs turbulent)

Modellen består av to lag – rolle og strategi. Det indre laget definerer rollen vår med mål, interesser og foretrukne aktiviteter. Det ytre laget viser hvilken strategi vi foretrekker for å løse oppgaver og oppnå mål.

Her kan du lese mer om NERIS®-modellen

Personligheter