Om Kristina Lausund

Til sammen har jeg jobbet mer enn 30 år i produksjons-, nettverk og gründerbedrifter innen kommunikasjon, kundeservice, innkjøp og salg. De siste 20 årene som ansatt, jobbet jeg som webredaktør, webmaster og webdesigner. Jeg kom til et veiskille i 2019, og valgte å bli egenansatt med fokus på digitalt innhold og digital kompetanse. På fritiden spiller jeg klarinett i et lokalt korps, synger og er ute i naturen så ofte jeg kan.

Utdanning

Kristina Lausund, utdanning

Ved millenniumskiftet kompletterte jeg Master of Business and Marketing (MBM) med webdesign, webutvikling og informasjonsdesign (UI).

Høsten 2020 supplerte jeg med «Certified Digital Marketing Professional».

Foruten diverse kompetansehevende kurs, har jeg nylig oppdatert meg innen områder som WordPress FSE og digitalt entreprenørskap.

Etter mer enn 30 år som ansatt…

Kristinas arbeidserfaring etter 30 år som ansatt

I løpet av de 30 årene hadde jeg forskjellige roller innen salg, kundeservice, innkjøp og kommunikasjon. Jeg samarbeidet også med kolleger på tvers av landegrenser i 25 år.

I nesten 20 år hadde jeg rollen som “in-house” webmaster og webredaktør.

Jeg har 30 års erfaring fra innenlandske og internasjonale selskaper; både tradisjonelle produksjons-, nettverk- og gründerbedrifter.

… valgte jeg å bli egenansatt

Kristina Lausund, egenansatt fra 2019

Jeg kom til et veiskille i 2019, og fulgte drømmen om å stå på egne ben.

Overgangen til egenansatt ble tidvis litt utfordrende da verden brått endret seg noen måneder senere. Men det ble startskuddet for en verdifull prosess jeg ikke ville vært foruten. Den ledet meg til rollene blogg-, kurs- og innholdsdesigner.

Min verktøykasse

Kristinas verktøykasse

Etter mer enn 30 år som PC- og Windows-bruker, konverterte jeg til Mac og Apple da jeg ble egenansatt.

Selv om jeg bruker Mac-en daglig, finner jeg fortsatt frem PC-en av og til.

Jeg bruker blant annet verktøy som WordPress, Photoshop, Word og PowerPoint daglig.

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter

Jeg spiller klarinett i et lokalt korps (Oppegård janitsjar), og hjelper broren min med musikkprosjektet hans, «Stream of Self» – også når han trenger en ekstra korstemme i en av sangene sine. 

I tillegg er jeg styremedlem og medlem i programutvalget i Oppegård janitsjar, og styreleder i Sameiet Holbergs vei 1.

Ellers liker jeg å gå tur, svømme og være ute i naturen så ofte jeg kan.

Personlighetstest

Personlighetstest

I følge Myers-Briggs personlighetstest tilhører jeg gruppen diplomat med personlighetstypen forkjemper/ campaigner. 

  • Extraverted individuals prefer group activities and get energized by social interaction.
  • Intuitive individuals are very imaginative, open-minded and curious.
  • Feeling individuals are sensitive and emotionally expressive. They are more empathic and less competitive and focus on social harmony and cooperation.
  • Prospective individuals are very good at improvising and spotting opportunities.
  • Assertive individuals are self-assured, even-tempered and resistant to stress.