Personlighetstest

Jeg betrakter meg selv som en sosial og positiv person som verdsetter samarbeid og fellesskap. Selv i pressede perioder, er jeg i stand til å finne kreative løsninger, og setter meg raskt inn i nye systemer og arbeidsmetoder. Ifølge NERIS® personlighetstest tilhører jeg gruppen diplomat med personlighetstypen selvsikker forkjemper (assertive campaigner).

Personer med denne personligheten beskrives som entusiastiske, kreative og sosialt frie sjeler som alltid finner en grunn til å smile.

Jeg har tatt NERIS®-testen årlig siden 2020, og prosenttallene har variert litt.

Ifølge NERIS® personlighetstest tilhører jeg gruppen diplomat med personlighetstypen selvsikker forkjemper.

Likevel er personlighetstype, rolle og strategi de samme: selvsikker forkjemper, diplomat og «people mastery». Selv om jeg tar resultatene fra en personlighetstest med en klype salt, kan jeg kjenne meg igjen i mange av karakteristikkene.

Kristinas personlighetstype, rolle og strategi er: selvsikker forkjemper, diplomat og "people mastery".

Om NERIS®-modellen

Personlighetstypen defineres ut ifra en kombinasjon av fem personlighetsaspekter:

 • Sinn (mind) – hvordan vi samhandler med omgivelsene våre.
  Innadvendt vs utadvendt. (Introverted vs extraverted)
 • Energi (energy) – hvordan vi ser verden og behandler informasjon.
  Intuitiv vs realistisk. (Intuitive vs observant)
 • Natur (nature) – hvordan vi tar beslutninger og takler følelser.
  Logikkfokusert vs prinsippfokusert. (Thinking vs feeling)
 • Taktikk (tactics)- gjenspeiler vår tilnærming til arbeid, planlegging og beslutningstaking.
  Planleggende vs søkende. (Judging vs prospecting)
 • Identitet (identity) – dette aspektet underbygger alle de andre, og viser hvor sikre vi er på våre evner og beslutninger.
  Selvsikker vs forsiktig. (Assertive vs turbulent)

Modellen består av to lag – rolle og strategi. Det indre laget definerer rollen vår med mål, interesser og foretrukne aktiviteter. Det ytre laget viser hvilken strategi vi foretrekker for å løse oppgaver og oppnå mål.

Her kan du lese mer om NERIS®-modellen